Política Privasitat Bitsis

POLÍTICA DE PRIVACITAT DE BITSIS, S.L.

Mitjançant la lectura de la present Política de Privacitat, que ha estat redactada de forma clara i senzilla per facilitar-ne la comprensió, l’usuari queda informat sobre la forma en què BITSIS, S.L. recull, tracta i protegeix les dades de caràcter personal que li són facilitades a través del lloc web www.bitsis.cat així com els derivats de la seva navegació i aquelles dades que en un futur poguessin facilitar-se a l’entitat determinant lliure i voluntàriament si desitja facilitar seves dades personals.

Responsable del tractament.

Les dades de caràcter personal que es puguin demanar directament de l’interessat seran tractades de forma confidencial per BITSIS, S.L.

Categories de dades i període de conservació.

Les categories de dades que seran tractats per BITSIS, S.L. corresponen a dades facilitades pels propis interessats en els camps oberts dels formularis del lloc web, dades de navegació, dades identificatives i dades de contacte. En cas que l’usuari faciliti dades de tercers, manifesta comptar amb el seu consentiment i es compromet a traslladar-los la informació continguda en aquesta Política de Privacitat, exonerant a BITSIS, S.L. de qualsevol responsabilitat. Les dades seran conservades durant el temps necessari per a la realització de les finalitats per a les quals van ser recollides, llevat que l’usuari sol·liciti la seva supressió, s’oposi al tractament o revoqui el seu consentiment. Les seves dades no seran cedides a tercers ni transferits internacionalment, sense perjudici de l’oportuna comunicació a Administracions Públiques o autoritat competent per imperatiu legal.

Finalitats del tractament.

Les dades personals recollides seran tractades per BITSIS, S.L. amb la finalitat de gestionar les sol·licituds de contacte a través dels canals disposats per a això en el Lloc Web i efectuar anàlisis sobre l’ús del lloc web.

Legitimació.

Per al tractament de les seves dades personals ens basem en l’interès legítim, a fi ia efectes de gestionar les sol·licituds, consultes i possibles reclamacions que poguessin sorgir, i en el seu consentiment, si escau.

Drets dels interessats.

Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves dades, limitació i oposició al seu tractament davant BITSIS, S.L., dirigint-se a l’adreça electrònica informatica@bitsis.cat o al 93 721 68 87.

Canvis en la política de privacitat.

BITSIS, S.L., als efectes de complir amb els requisits legals i adequar-se a canvis normatius, es reserva el dret de realitzar modificacions en la seva política de privacitat.