Projectes Web, Aplicacions i Intranets

En projectes web, tenim persones molt qualificades per el disseny web que ens demanen els clients, programació  amb WordPress, amb un tauler d’administració programat de manera que facilita l’accés de l’usuari a modificar la seva pàgina web, assigna les imatges ideals i textes a mostrar en cada pàgina del projecte web per obtenir un impacte del producte que es mostra de cara a l’usuari que visita el web.

Deixem el web preparat per un bon posicionament si es volgues realitzar.

Insertem les xarxes socials que es vulguin promocionar, accesibles desde la mateixa web, com facebook, linkedin, twitter, etc..

Aplicacions a mida, recollim l’idea que ens transmet el client i la transformem en una aplicació ideal que ajuda a simplificar la feina obtenint un millor rendiment.

Podem posar un exemple d’un aplicatiu que controla els cursets de natació, impartits per diferents centres esportius, Can Xaubet (Pineda de Mar) i Els Joncs (Cunit) en el qual els monitors avaluen el rendiment dels nens i nenes que estan inscrits en les diferentes modelitats dels cursets.

D’aquesta manera tant els monitors com pares saben l’evolució dels seus fills durant el curs.